prei en pastinaak uit eigen tuin

Vandaag ben ik toch al in de moestuin begonnen. Het eerste werk elk jaar is oogsten wat er nog in staat.

Zo heb ik vandaag alle prei geoogst. De opbrengst is redelijk goed dit jaar. De geoogste prei heb ik nu in mijn moestuinbak dicht bijeen terug uitgeplant om deze nog langer te bewaren. Ook heb ik de drie mooiste en beste planten op een zijbed in de moestuin uitgeplant om er zaad van te winnen.

Verder heb ik nog overgebleven pastinaken uit de grond gehaald. Deze worden in een bak met zand terug geplant om te bewaren. Ook hiervan is het mooiste exemplaar geplant om zaad van te winnen.

prei in de moestuin

prei in de moestuin

prei geoogst

alle prei op een hoopje

prei uitgeplant voor zaadwinning

de beste preiplanten uitgeplant voor zaadwinning. rechts daarvan staat een uitgeplante pastinaak voor dezelfde reden.

prei uitgeplant in de moestuinbak

prei uitgeplant in de moestuinbak voor bewaring

oogst van de laatste pastinaken

oogst van de laatste pastinaken

Advertenties

zaad uit eigen tuin

Al enkele jaren probeer ik ook zoveel mogelijk zaad uit eigen tuin te winnen. Dit heeft een aantal enorme voordelen. Ze kiemen veel beter dan gekochte zaden en ze zijn beter aangepast aan de omstandigheden van je eigen grond.

Om goede zaden te verkrijgen is het belangrijk om geen zaad te winnen van overschot, zwakke of zieke planten. Kies de grootste en beste exemplaren uit je oogst om zaad te winnen.

Zo heb ik dit voorjaar een pastinaak uitgeplant om zaden van te winnen. die is ondertussen uitgegroeid tot een zeer imposante plant. er komen een massa bloemschermen aan die binnenkort zaden gaan leveren.

pastinaak

In het midden de pastinaak met bloemen

zachte winter

Deze week ben ik met het goede weer nog eens bezig geweest in de moestuin. De gevolgen van de zeer zachte winter zijn hier duidelijk merkbaar.

De laatste savooikolen zijn geoogst. Deze zouden een strenge winter nooit overleven. Ook de peterselie en snijselder staan nog frisgroen te blinken. Een tweetal snijbietplanten zijn nog steeds niet kapot. Ik heb zelfs nog een aantal verdwaalde wortels geoogst.

Elk jaar zaai ik op de vrijgekomen bedden phacelia als bodembedekker. Deze plant vervriest bij -5°C en vormt dan een warm deken voor de grond. In het voorjaar kan je deze vergane planten dan heel eenvoudig verwijderen en afvoeren naar de composthoop. Dit jaar staan deze planten nog steeds groen. Gelukkig zijn deze gemakkelijk uit te trekken en op die manier kan ik ze toch nog op de grond leggen.

Voor enkele planten is het groeiseizoen al begonnen. De rabarber is al aan het uitlopen. Ook de slaplantjes staan al boven. Dit is het resultaat van twee planten die vorig jaar zijn blijven staan en zichzelf hebben uitgezaaid.

De pastinaken zijn geoogst en die staan nu in bakken met zand in mijn kelder. De wortelpeterselie onderging hetzelfde lot.

Mijn moestuin is een zandgrond en het was verbazingwekkend hoe droog deze erbij lag ondanks de aanhoudende regen.

savooi

savooi uit eigen tuin

20140204_peterselie

De platte peterselie

snijselder

snijselder

twee snijbietplanten

twee snijbietplanten

phacelia

phacelia

rabarber

de rabarber begint al te groeien

eikenbladsla

de eikenbladsla heeft zichzelf gezaaid.